Hlavní obsah

assiett��e

Nechtěli jste hledat:

assiégeroblehnout, obklíčit

assiettetalíř, talířek

assiettéetalíř

assignablepředvolatelný

assignationobsílka, předvolání, obeslání

assignerpřidělit, vykázat

assimilabilitéasimilovatelnost, přizpůsobitelnost

assimilablepřirovnatelný, srovnatelný

assimilateurasimilační, asimilující

assimilationpřipodobňování, přirovnávání , srovnávání