Hlavní obsah

artiste [aʀtist]

Vyskytuje se v

dramatique: artiste dramatiquedivadelní umělec

lyrique: artiste lyriqueoperní pěvec/pěvkyně, operní umělec/umělkyně