Hlavní obsah

arrêté [aʀete]

Vyskytuje se v

arrêter: s'arrêterzastavit se

arrêter: s'arrêterpřest(áv)at, ust(áv)at

arrêter: s'arrêterde faire qqch přest(áv)at (u)dělat co o lidech

arrêter: s'arrêterzmlknout, ztichnout, přestat mluvit

arrêter: s'arrêterà/sur qqch zastavit se u čeho, pozastavit se nad čím, všimnout si čeho

arrêter: Au voleur ! Arrêtez-le !Zloděj! Chyťte ho!

arrêter: arrêter une hémorragiezastavit krvácení

arrêter: arrêter l'ordinateurvypnout počítač

arrêter: Le bruit s'arrête.Hluk ustává.

cirque: Arrête ton cirque.Přestaň s tou komedií.

projíždět: projíždět bez zastavenípasser sans s'arrêter

přestávka: mluvit bez přestávkyparler sans s'arrêter

uzávěrka: účetní uzávěrkaarrêté de compte

přestat: Přestaň!Arrête !

přestat: přestat kouřitarrêter de fumer

vypnout: vypnout počítačarrêter l'ordinateur

zadržet: zadržet dechretenir son souffle, při vyšetření ap. arrêter la respiration

zastavit: Čas nezastavíš.On ne peut pas arrêter/suspendre le temps.