Hlavní obsah

arbitrer [aʀbitʀe]

Vyskytuje se v

arbitre: libre arbitre svobodná vůle, volné uvážení

juge: juge-arbitrehlavní rozhodčí

arbitraire: arbitraire du signearbitrárnost jazykového znaku