Hlavní obsah

appr��hension

Nechtěli jste hledat:

appositionpřipojení, přiložení, přidání

appréciablevnímatelný, postřehnutelný

appréciateurodhadce/odhadkyně, oceňovatel

appréciatifodhadní, odhadový

appréciationocenění, odhad, posouzení

appréciéceněný

apprécierocenit, ohodnotit

appréhenderobávat se, bát se

appréhensionobava, strach, zlá předtucha

apprenantvyučovaný/vyučovaná, posluchač/posluchačka, studující