Hlavní obsah

apporté [apɔʀte]

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

contradiction: apporter la contradictionvznést námitku

chaud: Je vous apporte la nouvelle toute chaude.Přináším vám zprávu ještě zatepla.

édifice: apporter sa pierre à l'édificepřispět (svou) troškou do mlýna

plateau: apporter qqch à qqn sur un plateaupřinést komu co na stříbrném podnose

nést: Qu'est-ce tu nous apportes ?Co nám neseš?

záležet: prendre soin de qqch, apporter une attention soutenue à qqchdát si záležet na čem

ji: Apporte-la.Přines ji.

mlýn: apporter de l'eau au moulin de qqnhnát vodu na čí mlýn

podnos: apporter qqch à qqn sur un plat (d'argent)servírovat komu co na stříbrném podnose

přijít: apporter sa pierre à l'édificepřijít se svou troškou do mlýna

přispěchat: apporter sa pierre à l'édificepřispěchat se svou troškou do mlýna

voda: apporter de l'eau au moulin de qqnhnát vodu na čí mlýn