Hlavní obsah

apport [apɔʀ]

Vyskytuje se v

doporučený: vitamínu ap. apport journalier recommandé en qqch, léku dose journalière recommandée de qqchdoporučená denní dávka čeho