Hlavní obsah

appointer [apwε̃te]

Tranzitivní sloveso

  • tech.ořez(áv)at do špice, (za)ostřit, (za)špičatit