Hlavní obsah

appara��tre

Nechtěli jste hledat:

apôtreapoštol, věrozvěst

apparaîtreukázat se, objevit se

apparatokázalost, nádhera, pompa

appareilpřístroj, stroj, zařízení

appareillagezařízení, aparatura, výbava, výstroj

appareilléspárovaný, popárovaný, daný k sobě

appareillerpřipevnit protézu

appareillerspárovat, dá(va)t do párů, dá(va)t k sobě

apparemmentnejspíše, pravděpodobně, bezpochyby