Hlavní obsah

ant��cambrien

Nechtěli jste hledat:

antagoniqueantagoni(sti)cký , protichůdný, protikladný

antagonisernavzájem znepřátelit , vnést rozbroje, postavit proti sobě

antagonismeantagonismus, protichůdnost, rozpor

antagonisteprotilehlý, opačně působící

antalgiqueanalgetický

antan (d')někdejší, minulý, loňský

antarctiqueantarktický

AntarctiqueAntarktida, Antarktis

antécambrienprekambrický