Hlavní obsah

analytiquement [analitikmɑ̃]

Vyskytuje se v

analytický: langue analytiqueling. analytický jazyk

analytique: langue analytiqueanalytický jazyk vyjadřující gramatické vztahy pomocnými slovy a pevným slovosledem