Hlavní obsah

ajointer [aʒwε̃te]

Tranzitivní sloveso