Hlavní obsah

affabuler [afabyle]

Tranzitivní sloveso

  • qqch vymýšlet fabuli čeho fiktivního příběhu

Intranzitivní sloveso