Hlavní obsah

admis [admiˌ iz]

Vyskytuje se v

rang: admettre qqn dans ses rangspřijmout koho do svých řad

admettre: être admis à un examenbýt připuštěn ke zkoušce