Hlavní obsah

accommoder [akɔmɔde]

Intranzitivní sloveso

Sloveso zvratné