Hlavní obsah

abr

Nechtěli jste hledat:

barbar , výčep

barbar

airvzduch

airvzhled, výraz, podoba

airárie, melodie, nápěv

abripřístřeší, úkryt, útulek

abr.zkr.

abracadabrantneuvěřitelný, fantastický, prapodivný

abrasablebrusný

abraser(o)brousit, oškrábat, odřít

abrasifbrusný materiál, brusivo

abrasionobroušení, obrušování , odření

abrégéstručný přehled, krátký obsah, výtah

abrégement(z)krácení, zestručnění

abréger(z)krátit

abreuvernapojit