Hlavní obsah

évacuer [evakɥe]

Vyskytuje se v

odvádět: évacuer les eaux uséesodvádět odpadní vody