Hlavní obsah

à [a]

Předložka

 1. do, na, k(e)určuje místo na otázku Kam?aller à Parisjít/jet do Paříže
 2. přen.dourčuje horní část intervalu většinou na otázku Dokdy?du premier au dernierod prvního do posledníhorecevoir de 4 à 6 heurespřijímat od 4 do 6 hodin pacienty, klienty ap.
 3. v, na, ourčuje čas na otázku Kdy?à cinq heuresv pět hodin
 4. vyjadřuje povinnostC'est à voir.To musíte vidět.
 5. uvozuje nepřímý předmětdonner de l'argent à un amidát příteli peníze
 6. uvozuje srovnánísemblable à qqchpodobný, podobající se čemu
 7. v, na, uurčuje místo na otázku Kde?, Kam?à la campagnena venkověIl vit à Paris.Žije v Paříži.
 8. na, při, zavyjadřuje okolnostà ces motspři těch(to) slovech
 9. určuje vlastnictví nebo původce dějecousin à moimůj bratranecCeci est à moi.To je moje.
 10. určuje prostředek nebo nástrojaller à piedjít pěškyà l'œil nupouhým okem
 11. à la podle, po (vzoru), jakourčuje podobnost, vztahfiler à l'anglaisezmizet po anglicku

Vyskytuje se v

accoutumé: (comme) à l'accoutumée(jako) obyčejně, (jako) obvykle

acheter: acheter qqch cher/bon marché/à créditkoupit co draho/levně/na úvěr

admission: admission à un examenpřipuštění ke zkoušce

aiguille: aiguille à tricoterpletací jehlice

air: à l'air librena čerstvém vzduchu

aise: mettre qqn à l'aiseuklidnit koho, rozptýlit čí obavy, dodat komu sebedůvěru

allure: rouler à toute allurejet plnou rychlostí

appât: mordre à l'appâtbrát o rybě

appréciation: laisser une décision à l'appréciation de qqnponechat rozhodnutí na čí úvaze

appui: à hauteur d'appuive výši loktů vhodné pro opření, např. okno

après: Tournez à gauche après le pont.Za mostem zahněte doleva.

aptitude: aptitude à exercer ses droitszpůsobilost vykonávat právnickou praxi

arc: tir à l'arcstřelba z luku, lukostřelba

argent: déposer son argent à la banquevložit své peníze do banky

arme: armes à feustřelné zbraně

armé: à main arméese zbraní (v ruce)

armoire: armoire à lingeprádelník

arrière: à l'arrièrev zadní části, vzadu

attention: à l'attention de qqnk rukám koho o poštovní zásilce

au: au fur et à mesurepostupně

avenant: avenant à un contrat d'assurancedodatek k pojistné smlouvě

aviron: aller à l'avironveslovat

bac: bac à eauvodní jímka

balle: jouer à la ballehrát s míčem

banque: banque à domicilehomebanking

barre: barre à disquesobouruční činka

bas: à bas qqn/qqchpryč s kým/čím

bascule: fauteuil à basculehoupací křeslo

base: être à la base de qqchbýt základem čeho

basquaise: à la basquaisepo baskicku s rajčaty, paprikou a sušenou šunkou

bateau: bateau à voilesplachetnice

beau: à la belle étoilepod širákem

bête: bête à bon Dieuberuška, slunéčko sedmitečné

bicyclette: bicyclette à moteurmoped

bille: roulement à billeskuličkové ložisko

biscuit: biscuits à la cuillerdětské piškoty

bœuf: bœuf à la mode, bœuf-mode= dušené hovězí s mrkví

boîte: boîte à musiquehrací skříň(ka)

bon: à bon marchélevný

bord: À bord !Na palubu!

bordelais: à la bordelaises bordeauxskou omáčkou z červeného vína

bougie: s'éclairer à la bougie(po)svítit svíčkou

bras: à brasruční

brassée: porter qqch à brasséesnosit co v plných náručích, nosit náruče čeho

bretelle: piano à bretelle(s)akordeon

bric-à-brac: marchand de bric-à-bracvetešník

brillant: brillant à lèvreslesk na rty

briller: briller à un examenzazářit u zkoušky

brosse: brosse à dentskartáček na zuby

brouillard: brouillard à couper au couteaumlha, že by se dala nožem krájet

bulle: niveau à bullevodováha, libela

ça: à part çamimo to

cabane: cabane à lapinskrálikárna i přen. jako panelový dům

caisse: caisse à eauvodní nádrž, vodojem

calcul: règle à calcullogaritmické pravítko

califourchon (à): se mettre à califourchonsednout si rozkročmo

came: arbre à camesvačkový hřídel

candidat: se porter candidat à des électionskandidovat ve volbách

canon: canon à neigesněhové dělo

canot: canot à moteurmotorový člun

carreau: papier à carreauxčtverečkovaný papír

carrière: carrière à ciel ouvertpovrchový lom

carte: manger à la cartejíst c!à la carte

caserne: être à la casernebýt na vojně

casse: vendre à la casseprodávat na váhu

catastrophe: courir à la catastropheřítit se do záhuby

cent: hovor. (à) cent pour centstoprocentně, stoprocentní, na sto procent

chacun: chacun à son tourjeden po druhém ne naráz

chaîne: travail à la chaînepásová výroba, přen. práce jako na běžícím páse

chambre: chambre à coucherložnice

champ: à travers champspřes pole

chandelier: chandelier à sept branchessedmiramenný svícen

chanson: chanson à boirepijácká písnička

charge: être à chargebýt na obtíž

chasse-neige: chasse-neige à turbinesněhová fréza

chaussette: hovor. chaussettes à clousbagančata s cvočky

cheville: viande vendue à la chevillemaso prodávané ve velkém

chiffon: chiffon à poussièreprachovka

chiffre: inflation à deux chiffresdvouciferná inflace

cible: tirer à la ciblevystřelit na terč

ciment: ciment à prise lentezvolna tuhnoucí cement

circulation: voie à grande circulationhlavní silnice

claquette: danseur à claquettesstepař

clarté: à la clarté de qqchpři světle, za svitu čeho

à: à lapodle, po (vzoru), jako

abri: à l'abriv bezpečí

achopper: s'achopper (à)qqch narazit na co

à-coup: par à-coupstrhaně, nárazově, přerušovaně

adresse: à l'adresse deqqn na čí adresu

affût: être à l'affût deqqch číhat na co, být na čekané/číhané

aide: à l'aide deqqch pomocí čeho, čím

amiable: à l'amiablesmírný, dobrovolný, přátelský

anglais: à l'anglaisepo anglicku

annonce: à l'annonce de qqchpři ohlášení čeho časově

antique: à l'antiquena antický způsob

approche: à l'approche deqqch když se blíží co, před čím

arraché: à l'arrachévší silou

arriver: en arriver àqqch dostat se k čemu

assignation: assignation à résidencedomácí vězení

avance: à l'avancepředem, napřed

avantage: avoir avantage à faire qqchbýt tak laskav a, laskavě udělat co

avant-garde: à l'avant-garde deqqch v čele čeho

avenir: à l'avenirv budoucnu, (na)příště

aventure: à l'aventurenazdařbůh, bez cíle

avoir: avoir àfaire qqch mít, muset co udělat, mít co na práci

baïonnette: à baïonnettebajonetový

balai: manche à balainásada smetáku, přen. hubeňour, tyčka

barbe: barbe à papacukrová vata

bâton: à bâtons rompusnesouvisle, přerývaně

bénéficier: bénéficier àqqn/qqch přinést prospěch komu/čemu

bientôt: à bientôtna brzkou shledanou

blanc: à blancdoběla

blinde: à toute blindebleskově, bleskurychle

bloc: à bloczcela, úplně, důkladně

borner: se borner àqqch omezit se na co, spokojit se s čím

bouchée: bouchée à la reinepiroh s masovou náplní

canne: canne à pêcherybářský prut

casser: à tout casserstrašně moc, nanejvýš, všeho všudy

cause: à cause deqqn kvůli komu

caution: sujet à cautionnezaručený, nejistý, pochybný

c'est-à-dire: c'est-à-dire queto znamená, že

chair: chair à saucisseprejt

chasse: chasse à courreštvanice hon pouze s loveckými psy, beze zbraní

chat: chat à neuf queuesdevítiocasá kočka důtky

chaud: à chaudzatepla

chenille: à chenillespásový vozidlo ap.

cheptel: (bail à) cheptelsmlouva o nájmu dobytka

cheval: à chevalna koni

abandon: à l'abandonúplně bez dohledu, zanedbaný, v nepořádku