Hlavní obsah

vyložit se

Dokonavé sloveso

Vyskytuje se v

vyložit: vyložit sipochopit entender*, comprender, explicarse*