Hlavní obsah

vinit

Nedokonavé sloveso

  1. (pachatele ap.) z čeho acusar, culpar de alg
  2. řidč.(přisuzovat vlastnost) koho z čeho culpar a algn de algřidč.(vyčítat) reprochar a algn alg, hacer reproches a algn por alg

Vyskytuje se v

rozhodnutí: rozhodnutí o viněveredicto de culpabilidad

vina: být na vině, mít vinutener la culpa

veredicto: rozhodnutí o viněveredicto de culpabilidad