Hlavní obsah

trvalý

Vyskytuje se v

bydliště: trvalé/přechodné bydlištědomicilio permanente/transitorio

doklad: doklad o trvalém pobytucertificado de residencia

pobyt: doklad o trvalém pobytucertificado de residencia

přihlásit: přihlásit k trvalému pobytu v urč. městě ap.empadronar

ondulace: trvalá/vodová ondulaceondulación permanente/al agua

domiciliación: trvalý příkaz k úhradě, příkaz k inkasu, platba trvalým příkazemdomiciliación bancaria

residencia: potvrzení o trvalém bydlišticertificado de residencia

trvalý: doklad o trvalém pobytucertificado de residencia