Hlavní obsah

týž, tentýž

Zájmeno

  1. (ten stejný) el mismo
  2. jeden a týž, jeden a tentýž (pro zesílení) uno y el mismo