Hlavní obsah

ručení

Podstatné jméno, rod střední

  • fianza f, garantía f, responsabilidad fpráv., motor. povinné ručeníseguro m obligatorio, responsabilidad f civil obligatoriapráv. společnost s ručením omezenýmsociedad f con responsabilidad limitada

Vyskytuje se v

omezený: společnost s ručením omezenýmsociedad con responsabilidad limitada

společnost: společnost s ručením omezenýmsociedad (de responsabilidad) limitada

ručit: Ručím ti, že...Te garantizo que...

sociedad: sociedad (de responsabilidad) limitadaspolečnost s ručením omezeným