Hlavní obsah

nervový

Přídavné jméno

  • nerviosoanat. nervová centracentros m pl nerviososanat. nervová tkáňtejido m nerviosoanat. nervové vláknofibra f nerviosamed. nervový zánětneuritis f

Vyskytuje se v

porucha: med. nervová/duševní poruchatrastorno nervioso/mental

tkáň: nervová tkáňtejido nervioso

vlákno: anat. nervové/svalové vláknofibra nerviosa/muscular

výběžek: anat. nervové výběžkyterminaciones nerviosas

vzruch: biol. nervový vzruchimpulso nervioso

zakončení: anat. nervové zakončeníterminación nerviosa

ataque: nervový záchvat, nervové zhrouceníataque de nervios

fibra: svalové/nervové vláknoanat. fibra muscular/nerviosa

nervio: nervový záchvatataque de nervios

nervioso: nervová centraanat. centros nerviosos

tejido: nervová tkáňtejido nervioso

terminación: nervová zakončeníanat. terminaciones nerviosas

nervový: anat. nervová centracentros nerviosos