Hlavní obsah

kód

Podstatné jméno, rod mužský

  1. odb.(soubor znaků, šifra) código modb.(číselný) combinación fodb.(pro zašifrování zprávy) cifra f
  2. (čárový ap.) códigočárový kódcódigo m de barras

Vyskytuje se v

čárový: čárový kódcódigo de barras

číselný: číselný kódclave numérica

genetický: genetický kódcódigo genético

código: čárový kódcódigo de barras

alfanumérico: alfanumerický kódcódigo alfanumérico

clave: číselný kódclave numérica

descifrar: rozluštit kóddescifrar un código

kód: čárový kódcódigo de barras