Hlavní obsah

gas

Podstatné jméno mužské

  1. chem.plyn, plynná látkaagua con gassycená voda s bublinkamigas lacrimógenoslzný plyn
  2. plyn palivococina de gasplynový sporákgas ciudad/de alumbradosvítiplyngas naturalzemní plyn
  3. gases plynatost, plyny, větry

Vyskytuje se v

gas: plynatost, plyny, větrygases

caldera: plynový kotelcaldera de gas

cámara: plynová komoracámara de gas/letal

conducto: plynovod, plynové potrubíconducto de gas

contador: vodoměr/plynoměrcontador de(l) agua/gas

fogón: plynový sporákfogón de gas

horno: elektrická/plynová troubahorno eléctrico/de gas

lacrimógeno: slzný plyngas lacrimógeno

cocina: plynový/elektrický sporákcocina de gas/eléctrica

hornillo: plynový vařičhornillo de gas

hořák: plynový hořákfogón de gas

komora: plynová komoracámara de gas

konstanta: fyz. molární plynová konstantaconstante molar de los gases

ložisko: ložisko plynubolsa de gas

osvětlení: plynové osvětleníalumbrado de gas

plyn: med. rajský plyngas hilarante

plynový: plynové potrubícañería de gas

potrubí: vodovodní/plynové potrubícañerías de agua/gas

rajský: rajský plyngas hilarante

rozvést: rozvést plyninstalar tuberías de gas

sporák: plynový/elektrický sporákcocina de gas/eléctrica

trouba: elektrická/plynová troubahorno eléctrico/de gas

vedení: plynové vedení(tubería de) instalación de gas

výfukový: výfukové plynygases de escape

výtok: tech. výtok plynuemanación de gas

vzácný: odb. vzácný plyngas noble

závit: trubkový závitrosca gas

zemní: zemní plyngas natural

bublinka: voda s bublinkamiagua con gas

neperlivý: neperlivá vodaagua sin gas

přerušení: přerušení dodávky elektřiny/plynu/vodycortes del suministro de electricidad/gas/agua

slzný: slzný plyngas lacrimógeno

turbína: parní/plynová turbínaturbina de vapor/gas

otáčka: na plné otáčky jet naplno ap.a plena marcha, a pleno gas

plný: na plný plyna todo gas, a toda máquina

camping: plynový vařič k tábořenícamping gas