Hlavní obsah

fuj

Citoslovce

  • (zvolání - vyj. odporu) qué asco, puaj(vyj. leknutí) uf