Hlavní obsah

evangelium

Podstatné jméno, rod střední

  1. (část Nového zákona) bibl. evangelio mevangelium podle MatoušeEvangelio m según San Mateosynoptická evangeliaevangelios m pl sinópticos
  2. (část čtená při mši) bibl., círk. evangelio m

Vyskytuje se v

evangelio: Evangelio de/según (san) LucasEvangelium podle Lukáše