Hlavní obsah

adresa

Vyskytuje se v

trvalý: adresa trvalého bydlištědirección permanente

e-mailový: e-mailová adresadirección de correo electrónico

dirección: stálá/přechodná adresadirección fija/temporal