Hlavní obsah

i

Spojka

  1. (spojení vět. členů) y(před i-, hi-) e(a také) y tambiéndnem i nocí(de) día y (de) noche
  2. (zdůraznění připojeného členu)(dokonce) iaun, hasta, incluso
  3. (v přípustkových výrazech)i když, i kdybyaunque, bien que, aun cuando, si bien

Vyskytuje se v

jakož: jakož i(así) como

dál: z blízka i z dálide cerca y de lejos

omega: alfa a omega, začátek i konecalfa y omega

plato: jídlo i s přílohou v restauraciplato combinado

i: dnem i nocí(de) día y (de) noche