Hlavní obsah

izochronismus, izochronizmus, kniž. isochronismus