Hlavní obsah

zájezd

Podstatné jméno, rod mužský

  • пое́здка, тур, экску́рсияcyklistický zájezdвелоту́рpoznávací zájezdэкскурсио́нный турpobytový zájezdпое́здка с це́лью о́тдыхаletecký zájezdавиату́рlyžařský zájezdгорнолы́жный турzájezd last minuteгоря́щая путёвка

Vyskytuje se v

poznávací: poznávací zájezdознакоми́тельный тур, ознакоми́тельная пое́здка

letecký: letecký zájezdавиату́р

odložit: odložit (si) peníze na zájezdотложи́ть де́ньги на пое́здку

průvodce: V ceně zájezdu jsou zahrnuty služby průvodce.В сто́имость пое́здки включены́ услу́ги ги́да.

přihlásit se: přihlásit se na zájezdзаписа́ться в пое́здку

účastnice: účastnice zájezduэкскурса́нтка

účastník: účastník zájezduэкскурса́нт

víkendový: víkendový zájezdпое́здка на выходны́е

горнолы́жный: lyžařský zájezdгорнолы́жный тур

тур: lyžařské/autobusové zájezdyгорнолы́жные/автобу́сные ту́ры

турпутёвка: zahraniční zájezdyтурпутёвки за рубе́ж

zájezd: poznávací zájezdэкскурсио́нный тур