Hlavní obsah

užitý

Vyskytuje se v

umění: užité umění(декорати́вно-)прикладно́е иску́сство

užitý: užité uměníприкладно́е иску́сство

grafika: užitá grafikaприкла́дная гра́фика

прикладно́й: užitá jazykovědaприкладна́я лингви́стика

užít: užít (si)příjemně prožít провести́ вре́мя