Hlavní obsah

užívaný

Vyskytuje se v

užívat: užívat (si)příjemně prožívat жуи́ровать

lék: předepsat/užívat lékпрописа́ть/принима́ть лека́рство

doping: sport. užívat dopingупотребля́ть до́пинг

lačný: užívat lék na lačný žaludekпринима́ть лека́рство натоща́к

výraz: ustálený/zastaralý/otřepaný/užívaný výrazусто́йчивое/устаре́лое/изби́тое/ходя́чее выраже́ние

внутрь: lék se užívá vnitřněлека́рство принима́ется внутрь

принима́ть: užívat lékyпринима́ть лека́рство

све́чка: pálit svíčku z obou konců, užívat si života na plný plyn, žít rychleжечь све́чку с обо́их концо́в