Hlavní obsah

točit

Vyskytuje se v

kolo: Kolo se točí.Колесо́ ве́ртится.

pivo: točit pivoразлива́ть пи́во

točit se: Točí se mi hlava.У меня́ кру́жится голова́.

přece: A přece se točí! výrok G. GalileiА всё-таки она́ ве́ртится!

скры́тый: снима́ть скры́той ка́меройtočit skrytou kamerou