Hlavní obsah

spojka

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (věc něco spojující) му́фта, скрепле́ние, соедини́тель, скре́па
  2. (v autě) сцепле́ние, му́фта, соедини́тельный рука́в
  3. (čočka) собира́ющая/положи́тельная ли́нза
  4. (slovní druh) сою́зspojka souřadicí/podřadicíсою́з сочини́тельный/подчини́тельный
  5. (cesta) соедини́тельная доро́га
  6. (prostředník ap.) посре́дникvoj. связно́й

Vyskytuje se v

lamelový: lamelová spojka u autaдиско́вая му́фта

podřadicí: podřadicí spojkaподчини́тельный сою́з

slučovací: ling. slučovací spojkaсоедини́тельный сою́з

souřadicí: souřadicí spojkaсочини́тельный сою́з

třecí: tech. třecí spojkaфрикцио́нная му́фта

vylučovací: ling. vylučovací spojkaраздели́тельный сою́з

ли́нза: spojkaвы́пуклая ли́нза

раздели́тельный: spojka vylučovacíраздели́тельный сою́з

spojka: spojka souřadicí/podřadicíсою́з сочини́тельный/подчини́тельный