Hlavní obsah

sak

Vyskytuje se v

pasovat: Sako pasuje jako ulité.Пиджа́к сиди́т как вли́тый.

пожи́тки: sebrat si svých pět švestek/své saky pakyсобра́ть свои́ пожи́тки

мана́тки: Seber si své saky paky.Собира́й свои́ мана́тки.

тви́довый: tvídové sakoтви́довый пиджа́к

у́дочка: Seber si své saky-paky!, Padej!Сма́тывай у́дочки!

sak: Seber si své saky paky.Собира́й свои́ мана́тки.