Hlavní obsah

sólově

Vyskytuje se v

zpěv: sólový/sborový zpěvсо́льное/хорово́е пе́ние

album: sólové/debutové albumсо́ло/дебю́тный альбо́м

výstup: sólový výstupсо́льный но́мер