Hlavní obsah

potravina

Vyskytuje se v

geneticky: geneticky upravené potravinyгенети́чески модифици́рованные проду́кты

choulostivý: choulostivé potravinyскоропортя́щиеся проду́кты

obchod: obchod s potravinamiпродукто́вый магази́н

prošlý: prošlé potravinyпросро́ченные проду́кты, проду́кты с исте́кшим сро́ком хране́ния

závadný: závadné potravinyиспо́рченные/недоброка́чественные проду́кты пита́ния

zdravotně: zdravotně závadné potravinyнедоброка́чественные проду́кты пита́ния, проду́кты вре́дные для здоро́вья

бакале́йный: potraviny obchod, obchod se smíšeným zbožímбакале́йный магази́н

запа́с: potraviny zásoby ap.запа́сы продово́льствия

модифици́рованный: geneticky modifikované potravinyгенети́чески модифици́рованные проду́кты

пита́ние: potravinyпроду́кты пита́ния

продово́льственный: potraviny, obchod s potravinamiпродово́льственный магази́н

съестно́й: zásoby potravin, proviantсъестны́е припа́сы

охлаждённый: chlazené potravinyохлаждённые проду́кты

скоропо́ртящийся: rychle se kazící potravinyскоропо́ртящиеся проду́кты

potravina: potravinyobchod продово́льственный магази́н, (магази́н) проду́кты