Hlavní obsah

pomocný

Vyskytuje se v

dělník: pomocný dělníkразнорабо́чий, подсо́бный рабо́чий

náhon: pomocný náhonпри́вод вспомога́тельного механи́зма

síla: pomocná sílaподсо́бный рабо́чий

režie: pomocná režieассисте́нт режиссёра

вспомога́тельный: pomocné sloveso вспомога́тельный глаго́л

подсо́бный: pomocná sílaподсо́бная си́ла

по́мощь: podat pomocnou rukuпротяну́ть ру́ку по́мощи

мла́дший: pomocný technikмла́дший те́хник

pomocný: ling. pomocné slovesoвспомога́тельный глаго́л