Hlavní obsah

podrobení

Vyskytuje se v

podrobit: podrobit (si)násilím podmanit покори́ть, поработи́ть, завоева́ть кого/что

výslech: podrobit výslechuподве́ргнуть допро́су

kritika: podrobit neúprosné kriticeподве́ргнуть суро́вой кри́тике

podrobit se: bez odporu se podrobitподчини́ться без сопротивле́ния

rozkaz: podrobit se rozkazuподчини́ться прика́зу