Hlavní obsah

připomenutí

Vyskytuje se v

připomenout: připomenout sioživit si koho/co вспо́мнить кого/что,о ком/чём, (у)помяну́ть, припо́мнить (себе́) кого/что, oslavit отме́тить

připomenout: Však já ti to ještě připomenu!Погоди́, я тебе́ э́то припо́мню!

připomenout: připomenout starého příteleприпо́мнить ста́рого дру́га