Hlavní obsah

křížový

Přídavné jméno

  1. (ve tvaru kříže) кресто́вый, перекрёстный, крестообра́зныйarchit. křížová chodbaарка́даtech. křížová klenbaкресто́вый свод
  2. (týkající se symbolu křesťanství) кресто́вый, кре́стныйKřížová cestaХожде́ние по му́кам
  3. (v dolní části páteře) крестцо́выйkost křížováкрестцо́вая кость, кресте́ц
  4. (protínající se) перекрёстныйkřížový výslechперекрёстный допро́сvoj. křížová palbaперекрёстный ого́нь

Přídavné jméno

  • eso ap.тре́фовый, трефо́выйkřížový králтре́фовый коро́льkřížová dámaда́ма треф

Vyskytuje se v

chodba: archit. křížová chodbaклуа́тр

klenba: stav. křížová/valená klenbaкресто́вый/цилиндри́ческий свод

obratel: anat. krční/hrudní/křížový/bederní obratelше́йный/грудно́й/крестцо́вый/поясни́чный позвоно́к

výslech: křížový výslechперекрёстный допро́с

eso: pikové/křížové/srdcové/kárové esoпи́ковый/кресто́вый/черво́нный/бубно́вый туз

křížový: křížový králтре́фовый коро́ль

допро́с: křížový výslechперекрёстный допро́с

му́ка: Křížová cestaХожде́ние по му́кам

позвоно́к: křížový obratelкрестцо́вый позвоно́к

свя́зка: křížové vazyкрестообра́зные свя́зки