Hlavní obsah

jehličnatý

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

les: jehličnatý/listnatý/smíšený lesхво́йный/ли́ственный/сме́шанный лес

strom: jehličnaté/listnaté stromyхво́йные/ли́ственные дере́вья

dřevina: jehličnaté/listnaté dřevinyхво́йные/ли́ственные поро́ды

де́рево: jehličnany, jehličnaté stromyхво́йные дере́вья

jehličnatý: jehličnaté stromyхво́йные дере́вья