Hlavní obsah

упрощённо

Vyskytuje se v

účetnictví: jednoduché účetnictvíупрощённый бухга́лтерский учёт, проста́я бухгалте́рия