Hlavní obsah

требуемый

Vyskytuje se v

тре́буемый: požadovaná praxeтре́буемый о́пыт рабо́ты

požadovaný: požadované znalostiтре́буемые зна́ния

vymáhat: soudně vymáhatтре́бовать по суду́

odveta: žádat odvetuтре́бовать рева́нша