Hlavní obsah

слышный

Vyskytuje se v

слы́шно: Co je u vás nového?Что у вас слы́шно?

slyšet: Mluvte hlasitěji, není vás slyšet.Говори́те гро́мче, вас не слы́шно.