Hlavní obsah

раскаля́ть

Nedokonavé sloveso-я́ю, -я́ешь

Vyskytuje se v

раскаля́ть: přivádět publikum do varuраскаля́ть пу́блику