Hlavní obsah

приглашённый

Přídavné jméno-ая, -ое

Vyskytuje se v

пригласи́ть: пригласи́ть врача́zavolat lékaře

пригласи́ть: пригласи́ть на та́нецvyzvat k tanci

пригласи́ть: пригласи́ть сесть когоvyzvat koho, aby si sedl

dirigent: hostující dirigentприглашённый дирижёр

hostující: hostující hvězda v seriálu ap.приглашённая звезда́

návštěva: Pozval jsem ji na návštěvu.Я пригласи́л её в го́сти.

pozvat: pozvat na návštěvuпригласи́ть в го́сти

pozvat: pozvat na čajпригласи́ть на ча́шку ча́я

smět: Smím prosit?Разреши́те пригласи́ть вас на та́нец?

večeře: pozvat koho na večeřiпригласи́ть кого на у́жин

vyzvat: vyzvat k tanciпригласи́ть на та́нец

prosit: Smím prosit?Разреши́те пригласи́ть (вас на та́нец)?