Hlavní obsah

педагоги́ческий

Přídavné jméno-ая, -ое

Vyskytuje se v

pedagogický: pedagogická radaпедагоги́ческий сове́т

fakulta: filosofická/lékařská/právnická/pedagogická fakultaфилосо́фский/медици́нский/юриди́ческий/педагоги́ческий факульте́т

praxe: pedagogická praxeпедагоги́ческая пра́ктика

učitelský: učitelský sborпедагоги́ческий коллекти́в, учи́тельский соста́в

педагоги́ческий: vysoká škola pedagogickáпедагоги́ческий институ́т